Peutergroep "de Kuikentjes"

De peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 - 2,5 jaar tot 4 jaar. Op de peutergroep komen kinderen een hele dag (reguliere opvang), of een peuterochtend (wat voorheen peuterspeelzaal was). Kinderen die een hele dag komen starten tussen 7.00 of 7.30 en 9.00 uur en blijven de hele dag. Kinderen die een peuterochtend afnemen, komen tussen 8.30 en 9.00  uur en worden opgehaald om 12.30 uur. 

Alle peuters doen mee aan de peuterochtend. Tijdens deze ochtend worden er ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden, volgens de piramide-methode. Tot 9 uur kunnen de kinderen binnen komen en spelen ze vrij. Zo is er de tijd voor de medewerkers om de overdrachten met de ouders te doen.

Om 9 uur start het programma van de peuterochtend. De kinderen gaan dan in de kring bezig met het thema. Ze lezen een boekje of doen een spelletje. Daarna gaan de kinderen fruit eten en drinken. Vervolgens is er tijd voor vrij spel en voor een activiteit. Ook wordt er ’s ochtends altijd even buiten gespeeld. De kinderen mogen de fruitschillen aan de dieren geven en de waterflesjes worden weer gevuld.

Om 11.30 uur gaan de kinderen aan tafel voor een broodmaaltijd. Om 12.30 uur worden de kinderen die alleen de peuterochtend afnemen opgehaald. De andere kinderen kunnen evetueel even lekker naar bed. ’s Middags is er een mooie afwisseling tussen vrij spelen en geleide activiteiten, zoals boekje lezen, spelletje doen, zingen, muziekmaken, knutselen, kleien etc. En natuurlijk gaan we ook weer even naar buiten met de kinderen.

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we 2 peutergroepen. De jongste peuters verblijven de hele dag in de Kuikentjesgroep (dagopvang-gebouw). De oudste peuters (vanaf 3 jaar) spelen in de ochtend in het BSO gebouw (de Veulentjes groep).
Na het broodeten gaan de Veulentjes weer naar de Kuikentjesgroep en zijn de groepen gecombineerd.

 

Voordelen van peuteropvang bij ’t Hummelhus

  • Peuters die ook naar de reguliere opvang gaan hoeven niet naar een aparte peuterspeelzaal, alles zit onder 1 dak en is daardoor erg vertrouwd. Dit geeft ook rust voor het kind, doordat het niet naar veel verschillende plekken moet.
  • Peuteropvang biedt uitdaging en is een mooie voorbereiding op school.Dezelfde activiteiten als de peuterspeelzaal, maar dan met de pedagogische visie van ’t Hummelhus en de natuurlijke omgeving en ruimte van de boerderij.
  • Peuteropvang wordt 5 dagen in de week aangeboden. Er zijn verschillende combinaties van dagen mogelijk.
  • Ouders, die gebruik maken van de kinderopvangtoeslag, kunnen zelf kiezen of ze peuteropvang voor alleen de schoolweken willen, of ook in de vakanties.

Opvang als beide ouders werken:
Als beide ouders werken ontvangen zij een groot gedeelte van de kosten voor kinderopvang van de belastingdienst terug. Het maakt in dit geval niet uit of kinderen een hele dag blijven, een middag, of een (peuter)ochtend. Deze ouders hebben ook de mogelijkheid om de peuterochtend te verlengen. En ze kunnen kiezen of ze alleen opvang willen in de schoolweken of ook in de vakanties.

Peuteropvang als er één ouder werkt:
Bij gezinnen waar één ouder werkt kunnen ouders geen vergoeding krijgen voor de kosten van opvang van de belastingdienst. Deze ouders mogen als hun kind twee jaar oud is 2 dagdelen per week gebruik maken van peuteropvang, gesubsidieerd door de gemeente. De ouders betalen aan ’t Hummelhûs een ouderbijdrage (de hoogte is inkomensafhankelijk). Deze ouders kunnen alleen in de schoolweken gebruik maken van peuteropvang tussen 8.30 en 11.30 uur.